Chi tiết văn bản:

 Công điện số 26⁄CĐ-TW hồi 9h30 ngày 06/10/2016 về tình hình cơn bão mới hình thành trên biển đông có tên quốc tế là Aere

MENU VĂN BẢN