Chi tiết văn bản:

 Công điện số 38/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 24/11/2016 về diễn biến mưa, lũ

MENU VĂN BẢN