Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

MENU VĂN BẢN