Chi tiết văn bản:

 Công văn về việc đính chính hiệu lực thi hành Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT, ngày 19/12/2012 ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi

MENU VĂN BẢN