Chi tiết văn bản:

 Công văn của Bộ Ngoại giao về việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định Hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam – Lít-va

MENU VĂN BẢN