Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc đính chính Chỉ thị số 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân

MENU VĂN BẢN