Chi tiết văn bản:

 Về việc Tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011 đối với viên chức

MENU VĂN BẢN