Chi tiết văn bản:

 Thông báo về việc kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn các giải pháp kiểm soát nhập khẩu nông sản, thực phẩm

MENU VĂN BẢN