Chi tiết văn bản:

 Công văn về việc ký Hiệp định Thương mại song phương mới giữa Việt Nam và Lào

MENU VĂN BẢN