Chi tiết văn bản:

 Công văn về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức

MENU VĂN BẢN