Chi tiết văn bản:

 Quyết định phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 - 2010

MENU VĂN BẢN