Chi tiết văn bản:

 Công điện số 27/CĐ-TW hồi 8h00 ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về tình hình mưa lớn và triều cường

MENU VĂN BẢN