Chi tiết văn bản:

 Công điện số 06/CĐ-TW hồi 15h15 ngày 16/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

MENU VĂN BẢN