HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Các mặt hàng theo QĐ 765 Thông tư 21 Thục Anh Đã trả lời
2 Quyết Định 765 Thông tư 21 Nguyễn Vân (tvan1902@gmail.com) Đã trả lời
3 Quyết định 765/QĐ-BCT Danh mục các mặt hàng được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của BCT Thông tư 21 Nguyễn Thị Như Khánh (khanh.nguyen@tpptrading.vn) Đã trả lời
4 hướng dẫn công bố hợp quy sản phẩm dệt may (CV 7993/BCT-KHCN ngày 2/10/2018) Thông tư 21 Trịnh Thị Vân Anh (trinh.anh@map.co.id) Đã trả lời
5 Làm rõ thời điểm được phép tiêu thụ sản phẩm dệt may khi công bố hợp quy lên Sở công thương theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT Thông tư 21 Nguyễn Tuấn Hùng (nhichauco@gmail.com) Đã trả lời
6 Chứng nhận hợp quy sản phẩm may mặc Thông tư 21 Trần Thanh Tân Đã trả lời
7 Mặt hàng dệt may? Thông tư 21 Trương Viết Lâm Đã trả lời
8 tiêu chuẩn, quy chuẩn Thông tư 21 Nguyễn Oanh Đã trả lời
9 Sản phẩm dệt may có cần phải thực hiện việc công bố hợp quy, gắn nhãn CR khi lưu thông trên thị trường? Thông tư 21 Quách Văn Ngọc Đã trả lời
10 Bộ Công Thương có quy định cụ thể về mức phí cho các hoạt động chứng nhận và kiểm định để tránh tình trạng mỗi nơi một giá? Thông tư 21 Hải Hà Nguyễn Đã trả lời
(Tổng số: 370 câu hỏi)